In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ASOCIATIA CLARA cu sediul in Str. D.Furtuna, Nr. 16-18, Dorohoi, județul Botoșani, date de contact: Telefon: +40 744222044,  e-mail: contact@asociatiaclara.ro , in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze lucrari de „Reabilitare sarpanta si invelitoare spatiu destinat serviciilor de ocupare“ în cadrul proiectului UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481 conform cerintelor caietului de sarcini.

Modalitate de atribuire: Cumparare directa

Sursa de finantare: Fonduri nerambursabile FEDR/BN si buget local – proiect UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481

Detalii anunt:

Procedura aplicata: Achizitie directa, cu publicare in SEAP

Tip contract: Lucrari

Denumire achizitie: ” Lucrari reabilitare sarpanta si invelitoare spatiu destinat serviciilor de ocupare“ în cadrul proiectului UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481

Cod clasificare CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin prezenta procedura de achizitie Asociatia Clara doreste incheierea unui contract de achizitie publica pentru executarea lucrarilor de reabilitare a sarpantei si invelitoarei  la sediul 2 al Asociatiei Clara, din Str. Stefan cel Mare, nr.39, Dorohoi

Valoarea estimata totala fara TVA : 58.823,53 lei fara TVA.

Conditii contract: Termen de executie: 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Garantia de buna executie pentru lucrare – 60 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate.

Conditii de participare: Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca ofertantii sa fie inregistrati in SICAP. Ofertele se vor fi prezentate în colet sigilat, la sediul autorităţii contractante, din Str. D.Furtuna, Nr. 16-18, Dorohoi si postate in catalogul electronic.

Oferta va cuprinde:

  • Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1);
  • Imputernicire (dace este cazul)
  • Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  • Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016
  • Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute în art.167 în Legea nr.98/2016; Lista cu persoanele responsabile din cadrul autorităţii contractante (Chirila Viorel, Surdu Elena, Chirila Claudia, Albu Daniela, Halaghiuc Cristina Gabriela).
  • Propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Propunerea financiara care va contine valoarea totala a ofertei, exprimata in lei, fara TVA si Listele de cantitati

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termen de depunere a ofertelor: 16 iunie 2021 Ora 10:00

Informatii suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic prin Achizitie directa.

Documentatia (caietul de sarcini, modelele de formulare si listele de cantitati) este disponibila pe site-ul https://www.asociatiaclara.ro/

Documentele pot fi descarcate de pe link-urile de mai jos:

Formulare oferta

Formulare F3

Caietul de sarcini

Ofertele care nu contin documentele solicitate vor fi considerate neconforme. Eventualele clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin e-mail : contact@asociatiaclara.ro

Pentru informaţii suplimentare: Persoana de contact: Claudia Chirila, tel: 0744.222.044

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This