ANUNT PUBLICITAR

”Servicii pentru organizarea de evenimente” în cadrul proiectului UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481

           In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ASOCIATIA CLARA cu sediul in Str. D.Furtuna, Nr. 16-18, Dorohoi, județul Botoșani. Date de contact: Telefon: +40 744222044,  e-mail: contact@asociatiaclara.ro., in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza ”Servicii pentru organizarea de evenimente” pentru proiectul  UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481, conform cerintelor caietului de sarcini.

Modalitate de atribuire: Achizitie directa

Sursa de finantare: Fonduri nerambursabileProgramul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Detalii anunt:

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Servicii

Denumire achizitie: Achiziţionare ”Servicii pentru organizarea de evenimente” în cadrul proiectului UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481

Cod clasificare CPV: 79951000-5| Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

Descrierea contractului: Achiziţionare ”Servicii pentru organizarea de evenimente” în cadrul proiectului UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unatate, Respect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, Administratie), Cod SMIS 139481 conform cerintelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Asociatiei Clara,  https://www.asociatiaclara.ro/proiect-umbrella/

Valoarea estimata totala cu TVA :  11.764,71 lei

Conditii contract: Conform cerintelor caietului de sarcini

Conditii de participare: Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Termen de postare a ofertelor: 09 iunie 2023

Informatii suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic prin Achizitie directa. Documentatia (caietul de sarcini si modele de formulare) este disponibila pe site-ul https://www.asociatiaclara.ro/proiect-umbrella/

Eventualele clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin e-mail : contact@asociatiaclara.ro

Caiet de sarcini

 

Responsabil tehnic,

Halaghiuc Cristina Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This