LA ŞCOALĂ CU BUCURIE

 

Fundația Corona Iași alături de Primăria Municipiului Dorohoi, Asociația CLARA, Dorohoi, Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat’’, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza’’ ,  Școala Gimnazială ,,Stefan cel Mare” din Dorohoi, finalizează proiectul cu titlul: „LA ȘCOALĂ CU BUCURIE’’.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la par

cursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, OS 6.2, 6.3, 6.4 și 6.6, Contract de finanțare nr. POCU/74/6/18/105002, Cod MySMIS 105002.

Proiectul s-a desfășurat în 39 de luni, respectiv în perioada 29 mai 2018 – 28 august 2021 și a avut un buget de 4.067.437,56 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 3.457.321,92 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 560.382,23 lei si valoare cofinanțare a partenerilor publici – 49.773,41 lei.

Proiectul a intervenit la nivelul comunității mun. Dorohoi pentru sprijinirea familiilor copiilor și tinerilor dezavantajați pentru integrarea și menținerea copiilor și tinerilor in sistemul educațional, contribuind la creșterea gradului de integrare/reintegrare în sistemul de educație şi formare a persoanelor care sunt în risc de abandon școlar sau care au abandonat timpuriu școala, la nivelul învățământul preșcolar, primar si secundar.

Sprijinul acordat se referă la:

 • servicii educaționale adresate copiilor antepreșcolari, preșcolari (Grădinița prietenoasă), elevilor (Şcoală după școală, Școală de weekend, Program de educație remedială);
 • program de tip A doua șansă adresat persoanelor care au părăsit timpuriu școala
 • intervenție integrată la nivel de familie – consiliere și orientare axată atât pe copii cât și pe familie;
 • sprijin material: – hrană zilnică, îmbrăcăminte, rechizite, produse de igiena personală, transport;
 • sprijin financiar sub formă de subvenție lunară;
 • materiale educaționale şi didactice, mobilier şcolar şi echipamente – asigurate în unitățile școlare;
 • servicii de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

În cadrul proiectului au beneficiat de programele intervenţiei:

 • 15 copii antepreşcolari cu risc de părăsire timpurie a sistemului educațional;
 • 60 de copii preșcolari cu risc de părăsire timpurie a sistemului educațional;
 • 275 de școlari aflați în risc de abandon școlar;
 • 50 de persoane care au părăsit timpuriu școala – program A doua șansă si program de calificare;
 • 78 de cadre didactice participanți în programe de formare pentru prevenirea abandonului școlar si formare de competenţe atestate, beneficiari de burse de performanță și de subvenții pentru microproiecte educaționale – 69 de microproiecte implementate în municipiul Dorohoi;
 • părinți ai copiilor incluși în program.

 

 

 

Date de contact: Fundaţia Corona, Iasi: tel. 0232.244530, e-mail: office@fundatiacorona.ro, Municipiul Dorohoi: tel. 0231610133,e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro, Asociația CLARA, Dorohoi: tel. 0744 222 044, e-mail: clara@dorohoi.com, Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat’’ Dorohoi: tel. 0231611971, e-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com, Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza’’  Dorohoi: tel. 0231611759, e-mail: scoala7.dorohoi@yahoo.com, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Dorohoi: tel. 0231611227, e-mail: scoala2dr@yahoo.com.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This