LANSARE PROIECT „U.M.B.R.E.L.L.A. (U-man, M-edical, B-unatate, R-espect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, A-dministratie) “

            UAT Comuna Văculești în parteneriat cu Asociația Clara și Scoala Gimnaziala Nr.1 Vaculesti   au demarat în data de 22.02.2021 activitățile proiectului cu titlul „U.M.B.R.E.L.L.A. (U-man, M-edical, B-unatate, R-espect, E-ducatie, L-ibertate, L-ocal, A-dministratie)”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Apel nr. POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139481, Cod MySMIS 139481.

Proiectul are o durată de 34  luni și activitățile se implementează in perioada 20.02.202121.12.2023. Bugetul total eligibil al proiectului este de 4,777,255.00 lei, din care:

 • valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 4,733,484.43 lei,
 • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 195,092.18 lei
 • valoare cofinanțare a partenerilor publici – 43,770.57 lei.

Proiectul urmărește reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul GAL Codrii de Aramă, județul Botoșani, prin implementarea de măsuri integrate adresate unui număr de 256 de persoane  de persoane, după cum urmează:

Servicii sociale – pentru 128 adulți și 100 de copii aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială:

 1. Informare, Consiliere si sprijin social in vederea depășirii situației de criza,
 2. Stabilire plan individualizat de intervenție integrata la nivel de individ/familie,
 3. Servicii de consiliere (psiho-sociala si suport emoțional) si sprijin pentru copii si părinți,
 4. Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,
 5. Socializare si petrecerea timpului liber,
 6. Ajutoare materiale si financiare,

Servicii educaționale pentru cel puțin 100 copii, aflați în risc de sărăcie și excluziune sociala:

  • Program de educație remedială,
  • Program de educație extracuriculară,
  • Servicii de consiliere educațională,

 

 • Servicii de acces pe piața muncii pentru 128 persoane adulte aflate in risc de sărăcie/excluziune:
 • măsuri de sprijin pentru creșterea gradului de ocupare profesională,
 • programe de formare profesională gratuită,
 • încurajarea antreprenoriatului prin subvenționarea unui număr de 8 întreprinderi care vor fi înființate in cadrul proiectului,

 

Toți beneficiarii proiectului vor avea acces egal și nediscriminatoriu la activitățile și serviciile dezvoltate în proiect.

 

Informații: UAT Comuna Văculești:

Tel: 0231/620220

e-mail: umbrella_vaculesti@yahoo.com

Manager proiect: Haisuc Constantin

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This