Program de informare si formare ”Șanse Egale”

 

pentru reprezentanții mass media din județul Botosani

 

Fundația CORONA din Iași, în parteneriat cu Asociația Clara din Dorohoi, implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul “+Femina”, co-finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

Scopul proiectului este prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii din județele Iași și Botoșani, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și grupurilor vulnerabile și al promovării principiilor incluziunii sociale și ale egalității de șanse.

 

Prin proiect sunt implementate 2 programe gratuite:

 

–       Program de formare “+Femina” – urmărește creșterea oportunităților de angajare și menținerea pe piața muncii pentru minim 350 de femei din județele Iași și Botoșani prin oferirea de programe de formare profesională gratuite;

 

–       Program de informare și formare “ŞANSE EGALE” – urmărește creșterea conștientizării la nivelul a minim 100 de experți mass media și personal al autorităților publice locale și centrale din județele Iași și Botoșani asupra problematicii discriminării de gen în câmpul muncii și rolului pe care îl au în crearea unei culturi inclusive;

 

Ȋn cadrul programului “ŞANSE EGALE” se oferă unui număr de 20 de experți media din județele Iași și Botoșani servicii de formare și responsabilizare asupra modalităților de implementare a principiilor egalității de șanse și gen în raport cu grupurile vulnerabile, inclusiv femei.

Vor fi organizate 2 sesiuni de formare cu participarea a 10 reprezentanți media per sesiune – în perioada aprilie – iunie 2015.

 

Tematica de instruire va include prezentări și dezbateri asupra tehnicilor și metodelor de identificare și eliminare a stereotipurilor de gen, situațiilor discriminatorii prezente în discursul media cu exemplificări din presa locală, egalitatea de șanse și gen transpusă în limbaj media.

Sesiunile de formare sunt susținute de un Expert în egalitate de șanse și gen. Materialele de lucru și studiu sunt distribuite gratuit participanților.

Sesiunile de formare se derulează pe parcursul a 2 zile în Iași, fiind asigurate 6 ore de instruireconform agendei de lucru.

Costurile legate de participarea în program vor fi decontate de organizatori (masă, coffee break, transport). Se asigură cazare pentru participanții care au reședința la cel puțin 50 de km de orașul Iași.

Vă adresăm pe această cale invitația de a vă înscrie și a participa la programul “ŞANSE EGALE”.

Documentele necesare pentru înscrierea în program a angajaților sunt:

–       Copie B.I/C.I;

–       Adeverința/Declarație pe propria răspundere privind calitatea de angajat;

–       Documente de grup țintă specifice programului de finanțare (formular de înregistrare grup țintă, declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, declarație privind evitarea dublei finanțări) –vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la telefon 0743 154 463, Daniela Albu- Expert recrutare.

 

Cu stimă,

Viorel Chirila

Expert promovare

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This