Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”,

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Titlul proiectului: „+ FEMINA”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/145/6.3/G/135123

Botosani, 15.01.2015

 

Anunt deschidere

PROGRAM DE INFORMARE ŞI FORMARE

„ŞANSE EGALE”

 

servicii gratuite de informare și formare în tematica egalităţii de șanse și gen pentru angajaţii autorităţilor publice și experţii mass media din judeţele Iași și Botoșani

 

Fundaţia Corona din Iași și Asociaţia Clara din Dorohoi organizează în perioada ianuarie – iulie 2015o serie de evenimente de informare și formare în problematica discriminării de șanse și gen pe piaţa muncii la care sunt invitaţi să participe:

– 80 angajaţi ai autorităţilor publice locale și centrale – in cadrul celor 8 seminarii organizate in cadrul proiectului, acestia vor fi informaţi cu privire la modalităţile de implementare a principiilor egalităţii de șanse și gen în raport cu grupurile vulnerabile gestionate, inclusiv femei;

– 20 experţi mass  media – in cadrul celor 2 sesiuni de instruire, acestia vor fi formaţi în tehnici și metode de identificare și eliminare a stereotipurilor de gen în societate și în special în mass media în scopul creării și promovării unei culturi inclusive și facilitarea accesului la piaţa muncii a femeilor și a grupurilor vulnerabile.

 

Documente necesare pentru inscrierea in program:

– Copie B.I/C.I

– Declaratie/Adeverinta privitoare la ocupatia actuala si identitatea angajatorului;

– Documente de grup țintă specifice programului de finanțare (formular de înregistrare grup țintă, declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, declarație privind evitarea dublei finanțări) – vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

 

 Date de contact pentru informaţii suplimentare și înscriere în program:

 

Judeţul IAŞI: Judeţul BOTOŞANI:
Fundația CORONA

 

Iași, str. Păcurari nr. 21, jud. Iași

Telefon: 0232 244 530, Persoana de contact:

Monica Cristuș – Responsabil Grup Țintă

E-mail: monica.cristus@fundatiacorona.ro

Asociaţia CLARA

 

Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 18, nr. 43, jud. Botoșani

Telefon: 0743 154 463, Persoana de contact:

Daniela Avasilichioaei – Expert recrutare

E-mail: asociatia.clara@yahoo.com

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This