Categoriile și dimensiunea grupului țintă

Grupul țintă este format din 120 persoane fizice sub urmatoarea structură:

 • 30 persoane cu vârsta sub 25 de ani,
 • 20 persoane cu studii superioare ISCED 5-8,
 • 20 angajati inclusiv persoane care desfășoară activități independente,
 • 10 persoane cu vârsta peste 54 de ani,
 • 10 participanti cu handicap,
 • 20 – persoane din alte categorii,
 • 10 – persoane cu studii liceale ISCED 3 sau postliceale ISCED 4

Care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere socială non-agricola în mediul rural;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Nord Est;
 • au vârsta de minim 18 ani și posedă cetățenia română;
 • demonstrează experiență antreprenorială sau experiență specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere socială sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea socială vizată în cadrul proiectului sau demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor institutii de învățământ superior, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Se va avea în vedere ca din GT să nu facă parte tinerii NEETs (care nu urmează nici o forma de învățământ și nici nu au loc de munca) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU. Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în somaj (de ex. studenti, persone casnice).

Pensionarii nu pot face parte din grupul țintă al prezentului apel. Categoria “persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de munca” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Implicarea în cadrul poiectului a grupului țintă se va face etapizat, după cum urmează:

Etapa 1: 400 persoane vor participa la campania de informare (tineri cu vârste sub 25 de ani, persoane cu sudii superioare, angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane cu vârste peste 54 de ani, persoane cu handicap,etc );

– Dintre participanții la campania de informare, 120 de persoane vor fi selectate pentru a participa la cursurile de formare antreprenorială respective.  Manageri de întreprindere sociala oferite în cadrul proiectului și sprijin în elaborarea a 120 de planuri de afaceri sociale;

Etapa 2: 21 de persoane selectate din cele 120 de persoane instruite vor beneficia de sprijin (consiliere, consultanță și mentorat) în vederea înființării de noi afaceri sociale;

IDENTIFICAREA SI SELECTIA GRUPULUI TINTA

Criteriile de selecție pentru întreg grupul țintă sunt multi-dimensionale și vizează:

 • motivarea și gradul potential de implicare al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului;
 • calitatea de aparținător la una din categoriile descrise mai sus (tineri cu vârste sub 25 de ani),
 • persoane cu sudii superioare –ISCED 5-8, persoane cu studii liceale ISCED 3 sau postliceale ISCED 4, angajati – inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane cu vârste peste 54 de ani, persoane cu handicap și alte persoane care aparțin celorlalte categorii eligibile);
 • reședinta sau domiciliul membrului GT;
 • învățământ minim obligatoriu pentru a participa la cursurile de formare profesionala.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This