ANUNT PUBLICITAR

”Achiziţionare Servicii catering pentru participantii la curs” în cadrul proiectului „Reteaua intreprinderilor de economie sociala pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – R.I.E.S.”, Cod SMIS 128512

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ASOCIATIA CLARA cu sediul inStr. D.Furtuna, Nr. 16-18, Dorohoi, județul Botoșani. Date de contact: Telefon: +40 744222044,  e-mail: clara@dorohoi.com., in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza Servicii catering pentru participantii la curs”  pentru proiectul „Reteaua intreprinderilor de economie sociala pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – R.I.E.S.”, Cod SMIS 128512, conform cerintelor caietului de sarcini.

Modalitate de atribuire: Procedura Simplificata Proprie

Sursa de finantare: Fonduri nerambursabile – Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Detalii anunt:

Tip anunt: Procedura Simplificata Proprie

Tip contract: Servicii

Denumire achizitie: ”Achiziţionare Servicii catering pentru participantii la curs” în cadrul proiectului „Reteaua intreprinderilor de economie sociala pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – R.I.E.S.”, Cod SMIS 128512

Cod clasificare CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Descrierea contractului: ”Achiziţionare Servicii catering pentru participantii la curs” în cadrul proiectului „Reteaua intreprinderilor de economie sociala pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – R.I.E.S.”, Cod SMIS 128512, conform cerintelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Asociatiei Clara– sectiunea Noutati,  http://asociatiaclara.ro/

Valoarea estimata totala cu TVA :  61.799,99 lei

Conditii contract: Conform cerintelor caietului de sarcini

Conditii de participare: Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca ofertantii sa fie inregistrati in SICAP. Ofertele se vor fi prezentate în colet sigilat, la sediul autorităţii contractante si postate in catalogul electronic.

Oferta va cuprinde:

  • Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1);
  • Imputernicire, daca este cazul
  • Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  • Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016;
  • Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute în art.167 în Legea nr.98/2016; Lista cu persoanele responsabile din cadrul autorităţii contractante (Chirila Viorel, Surdu Elena, Surdu Otilia Elena, Albu Daniela);
  • Propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute in caietul de sarcini;
  • Propunerea financiara care va contine valoarea totala a ofertei, exprimata in lei, fara TVA si Anexa – Centralizator de preturi;
  • Declaratie privind respectarea obligatiilor din domeniile mediului, social si a relatiilor de munca
  • Dovada publicarii oferetei in catalogul electronic . (print screen)

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termen de depunere a ofertelor: 02.03. 2020. Ora 20:00

Informatii suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic prin Achizitie directa. Documentatia (caietul de sarcini si modele de formulare) este disponibila pe site-ul http://asociatiaclara.ro/.

Ofertele care nu contin documentele solicitate vor fi considerate neconforme. Eventualele clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin e-mail : clara@dorohoi.com

Pentru informaţii suplimentare: Persoana de contact: Viorel Chirila, tel: 0744.222044

Responsabil financiar,

Daniela Albu      

Descarcari: 

Formulare servicii catering pentru participantii la curs

Caiet de sarcini catering

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Share This